fot. CBA

441 spraw operacyjnych prowadzonych przez CBA w 2017 roku

W 2017 r. jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadziły 441 spraw operacyjnych – zapisano w raporcie rocznym CBA przekazanym do parlamentu. Skontrolowano też 78 oświadczeń majątkowych osób publicznych – głównie urzędników samorządowych.

Z raportu wynika, że w 2017 r. wszczęto 192 spraw operacyjnych, a 153 zakończono.

W ramach działań śledczych CBA może też podejmować postępowania przygotowawcze. W ubiegłym roku takich spraw wszczęto 256. Większość, czyli 138, wynikało za materiałów przekazanych przez prokuratury, a ponad sto z materiałów własnych agentów CBA. Podęto też 13 spraw uprzednio zawieszonych.

Spośród zakończonych 176 postępowań przygotowawczych 71 zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia, 92 umorzeniem – w tym 5 warunkowo, a 13 z nich zakończono w inny sposób, np. przekazano do innych organów lub włączono do innych postępowań.

W toku działań śledczych Biura w 2017 roku, 710 podejrzanym przedstawiono 3031 zarzutów. Wobec zatrzymanych w 2017 r. trzykrotnie więcej razy w stosunku do 2016 r. sąd zdecydował o aresztach.

Wartość ujawnionych podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych w 2017 r. szkód w mieniu Skarbu Państwa wyniosła 899 mln złotyvh. Wartość ujawnionych korzyści majątkowych wyniosła 194,5 mln zł oraz 37,5 tys. euro – wynika z raportu.

Funkcjonariusze CBA prowadzili 78 kontroli dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, w tym 13 kontroli planowych i 65 kontroli doraźnych.

W największej liczbie przypadków byli to gminni samorządowcy i osoby zatrudnione w jednostkach podległych gminom – 33 oświadczenia, w 13 przypadkach – urzędnicy z poziomu powiatowego, w 11 przypadkach – kierownicy i pracownicy urzędów państwowych, 10 – sędziowie i osoby zatrudnione w sądownictwie, w czterech przypadkach – parlamentarzyści.

PAP/RIRM

drukuj