fot. Tomasz Strąg

309. Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup „17” duchowo wyruszyła na Jasną Górę

Uroczysta Msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej zainaugurowała 309. Warszawską Pielgrzymkę Pieszą Akademickich Grup „17”. Z powodu epidemii i ograniczeń sanitarnych na pątniczy szlak wyruszyli jedynie przewodnicy grup wraz z głównym kierownikiem pielgrzymki. Reszta pielgrzymuje duchowo.

Liturgii przewodniczył przełożony prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Zenon Hanas.

W homilii zwrócił uwagę na duchowy aspekt pielgrzymowania. Podkreślił, że jej celem jest spotkanie z Bogiem. Do tego, jak stwierdził – „potrzebne jest oddalenie od codziennej rutyny, która, choć potrzebna, zabija naszego ducha”.

Zachęcił duchowych pątników do przemodelowania swojej codzienności i znalezienia przestrzeni, „w której można wejść swoistą górę Tabor”, na której można spotkać Boga.

W ocenie duchownego czas epidemii „jest okazją do duchowego wzrostu, zmiany przyzwyczajeń i odkrycia tego, co jest sednem życia, a co jest ukryte”.

Jako przykład człowieka, który potrafił spotykać Jezusa, nawet w trudnych warunkach życia, w odosobnieniu, zakonnik wskazał księdza kard. Stefana Wyszyńskiego.

„Warto skupiać się nie na ograniczeniach, ale na tym, co nas buduje, co pozwala nam się rozwijać” – powiedział ks. Zenon Hanas.

Zaznaczył, że prosta modlitwa „Ojcze nasz” może być dostrzeżeniem, co jest najcenniejsze, najważniejsze w życiu. Zwrócił uwagę, że uczy nas budowania wspólnoty.

„Niech czas pielgrzymowania będzie dla nas okazją do budowania autentycznych, głębokich relacji z tymi, z którymi jesteśmy związani. Niech to będzie czas budowania duchowej solidarności” – życzył pielgrzymom ks. Zenon Hanas.

Z powodu epidemii 309. Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup „17” przybrała formę wędrówki duchowej. Myślą przewodnią są słowa „Ukaż nam tajemnicę”.

„Podczas 9 dni pielgrzymowania zaplanowane są msze św. w kościołach i sanktuariach na trasie. Wszyscy chętni będą mogli wziąć w nich udział za pośrednictwem radia Pallotti FM oraz w telewizji internetowej Pallotti TV” – zapowiedział kierownik pielgrzymki ks. Wojciech Świderski.

Podkreślił, że każdy z pielgrzymów duchowych zobowiązany jest do podjęcia praktyk religijnych dostosowanych do jego możliwości. Wspomniał, że może to być uczestnictwo w transmisjach modlitw, w mszy św., modlitwa indywidualna lub grupowa w lokalnym kościele, adoracja Najświętszego Sakramentu, osobiste i indywidualne pielgrzymowanie do wybranego sanktuarium lub własnego kościoła parafialnego albo podjęcie trudu maszerowania po pobliskim lesie czy w innych przestrzeniach.

Każdy, kto zgłosił się do 26 lipca, otrzymał pamiątkowy znaczek, legitymację i materiały formacyjne.

W ramach Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup „17” idzie 16 grup, które tworzą cztery legiony określone różnymi kolorami. Na przykład w barwach dawnej flagi rwandyjskiej, czyli czerwonym, żółtym i zielonym, idą pątnicy ofiarujący swój trud za misje i misjonarzy. Każdy legion może iść inną trasą do następnego, wspólnego postoju. W ten sposób grupy co roku idą trochę inną drogą. Pielgrzymka ma także własną kuchnię i różne udogodnienia sanitarne, przydatne pielgrzymom. Trasa prowadzi przez lasy i drogi polne.

PAP

drukuj