19 listopada wyrok w sprawie byłych generałów SB  

Za niespełna dwa tygodnie – 19 listopada – ma zapaść wyrok w procesie dotyczącym byłych generałów Służby Bezpieczeństwa. Sprawa dotyczy dwóch byłych generałów SB 95-letniego Władysława C. i niemal 86-letniego Józefa S., którzy w lutym ubiegłego roku zostali uznani za winnych bezprawnych powołań opozycjonistów do wojska w stanie wojennym.

Sąd I instancji skazał ich na kary po dwa lata bezwzględnego więzienia. Odwołania w tej sprawie złożyli zarówno prokuratura IPN, oskarżyciele posiłkowi, jak i obrona obydwu skazanych. Apelacje obrony dotyczą m.in. kwestii przedawnienia oraz wymiaru kar. Z kolei prokuratura IPN oraz oskarżyciele posiłkowi wnieśli apelację w zakresie opisu czynu przypisanego oskarżonym. Chodzi m.in. o to, czy oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu ze sobą.

Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w tej sprawie.

„Chcemy ostatecznego wyroku, aby można było odróżnić, kto był katem, a kto ofiarą” – apelował przed sądem przedstawiciel oskarżycieli Andrzej Adamczyk za Stowarzyszenia „Chełminiacy 1982”, skupiającego powołanych do wojska opozycjonistów

Dodał, że to „de facto” ostatni z procesów dotyczących działań władz PRL podczas stanu wojennego. Wyrok w tej sprawie oma zostać ogłoszony za niespełna dwa tygodnie – 19 listopada.

TV Trwam News

drukuj