By Hubert Śmietanka - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1282969

16 maja – obchody ku czci św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

Kościół katolicki w Polsce 16 maja obchodzi święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Główne uroczystości odbędą się w sanktuarium na warszawskim Mokotowie, gdzie spoczywają zachowane w całości relikwie Świętego.

Głównym obchodom ku czci patrona Polski i metropolii warszawskiej będzie przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski w sobotę 16 maja o godz. 18.00 w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

– Za jego wstawiennictwem będziemy modlić się o ustanie pandemii – zapowiada kustosz sanktuarium.

Tegoroczna uroczystość przypada w czasie pandemii koronawirusa. O. Waldemar Borzyszkowski SJ, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli przypomina, że w latach 1625-1629, kiedy Wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców św. Andrzej wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczonym i porzuconym ludziom swą ofiarną duchową i materialną pomoc.

– Teraz pragniemy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli modlić się do Boga o powstrzymanie pandemii – dodaje kustosz.

Ze względu na pandemię koronawirusa i rozporządzenia rządu w Sanktuarium może uczestniczyć maksymalnie 65 osób, dlatego w tej Mszy św. będą brały udział osoby z zaproszeniami.

Uroczystość będzie transmitowania w internecie na kanale YouTube i stronie Archidiecezji Warszawskiej. Sygnał udostępni Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej i Stacja7.pl.

W sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, które ma charakter narodowy, spoczywają zachowane w całości relikwie tego męczennika. Sanktuarium, którym opiekują się jezuici, szerzy kult św. Andrzeja Boboli we współpracy ze wszystkimi świątyniami, parafiami i organizacjami pod jego wezwaniem, znajdującymi się na terenie Polski. Rozwija ono szczególną współpracę z ośrodkami duszpasterskimi znajdującymi się w miejscach urodzenia (Strachocina, Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego) i męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (Janów Poleski, Diecezja Pińska, Białoruś).

Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Wstąpił do jezuitów, w 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży, Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość przyniosła mu określenie „łowcy dusz – duszochwata”. Budziła jednak niechęć wśród wielu ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Został bestialsko okaleczony, a następnie zamordowany.

Św. Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 r. przez Piusa XI a w 2002 r. został ogłoszony patronem Polski. W 2007 r. Episkopat nadał kościołowi, w którym znajdują się jego relikwie, tytuł sanktuarium narodowego. Oficjalne ogłoszenie tego tytułu miało miejsce 16 maja 2008 r. podczas uroczystości ku czci świętego.

www.archwwa.pl/episkopat.pl

drukuj