fot. pixabay.com

15 osób odpowie za tzw. karuzelę finansową; Skarb Państwa miał stracić ponad 2 mln zł

Ponad 2 mln zł miał stracić Skarb Państwa na skutek działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. fikcyjnym obrotem towarami, fałszowaniem dokumentów i wyłudzaniem nienależnego podatku. Oskarżonych w tej sprawie zostało 15 osób, w tym 11 o udział w zorganizowanej grupie.

Jak poinformowała we wtorek prok. Hanna Biernat-Łożańska, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie nadzorującej śledztwo rzeszowskiego CBŚP, akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Aktem oskarżenia zostało objętych w sumie 15 osób, z których 11 odpowie za udział, w tym także kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

„Grupa ta zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu, a także przestępstw skarbowych w związku z karuzelowym obrotem blachą oraz folią pomiędzy szeregiem tych samych firm tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych” – wyjawiła prok. Biernat-Łożańska.

Członkowie i szefowie grupy odpowiedzą odpowiednio za udział w grupie i kierowanie nią. Ponadto prokuratura oskarżyła ich o podawanie nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych, wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku i wyłudzenie mienia znacznej wartości na szkodę urzędów skarbowych, fałszowanie dokumentów oraz pranie brudnych pieniędzy.

Według wyliczeń, łączna kwota, jaką stracił Skarb Państwa na skutek działań grupy i wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku, wyniosła ponad 2 mln zł.

Za zarzucane przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Prok. Biernat-Łożańska dodała, że na poczet grożącej oskarżonym kary grzywny, obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej oraz przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa zabezpieczono na ich majątku łącznie ponad 5 mln zł.

Grupa działała w latach 2013-2014 na terenie województw: podkarpackiego i małopolskiego. Prokurator dodała, że wśród firm zaangażowanych w proceder znalazła się też firma z Czech.

Oprócz członków i szefów grupy wśród oskarżonych są też cztery osoby zarządzające firmami, które były zaangażowane w kontrolowany przez grupę „łańcuch pozorowanego obrotu” towarami: blachą i folią.

Im zarzucono, że ułatwiali członkom grupy przestępczej m.in. wyłudzać zwrot nienależnego podatku, poświadczać nieprawdę w dokumentach oraz popełnienie przestępstw karnoskarbowych.

Śledztwo w tej sprawie przeprowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

PAP

drukuj