fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

100 mln zł z Funduszu Solidarnościowego na rehabilitację leczniczą

Szefowie MRPiPS i NFZ podpisali w środę umowę na realizację programu, który ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do rehabilitacji leczniczej. Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 100 mln zł.

W środę w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szefowa resortu Marlena Maląg i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski podpisali umowę na realizację rehabilitacji leczniczej z Funduszu Solidarnościowego. W uroczystości uczestniczył również wiceszef MRPiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL/status/1296060164416700416

Rządowy program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 100 mln zł. Program skierowany jest do osób powyżej 16 lat, które wymagają rehabilitacji leczniczej i mają orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

„Rehabilitacja lecznicza pozwala zmniejszyć bariery ograniczające codzienne życie osób niepełnosprawnych. Podnosi sprawność fizyczną i psychiczną, a nawet pozwala odzyskać ich pełną formę. Dzięki rehabilitacji leczniczej osoby niepełnosprawne podejmują lub utrzymują swoją aktywność społeczną i zawodową, na przykład rozpoczynając lub kontynuując naukę lub pracę” — wskazywała minister Marlena Maląg.

Wiceminister Paweł Wdówik podkreślał, że „dla bardzo wielu osób, zwłaszcza z niepełnosprawnościami narządu ruchu – choć nie tylko – rehabilitacja jest kluczem do normalnego życia”.

„Zabiegi rehabilitacyjne są tym, co pozwoli osobom z tymi niepełnosprawnościami dłużej funkcjonować na rynku pracy, dłużej zachować samodzielność w czynnościach życia codziennego, dłużej być niezależnym” – powiedział.

Prezes NFZ Adam Niedzielski podkreślał, że nakłady na system ochrony zdrowia są systematycznie zwiększane, a podpisana w środę umowa jest jednym z takich działań.

Poinformował, że korzystanie z usług w ramach programu będzie się odbywało bez skierowania.

„Proces leczenia jest tak zaprojektowany, że zaczynamy od porady konsultacyjnej ze specjalistą od rehabilitacji, a następnie jest zaprojektowany plan rehabilitacyjny, który będzie konsekwentnie realizowany. Nie trzeba będzie mieć żadnego skierowania, trzeba będzie skorzystać z pomocy konkretnych ośrodków, które zostaną wybrane w drodze konkursu” – powiedział.

Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” jest pierwszym programem rządowym finansowanym z Funduszu Solidarnościowego. W tegorocznym budżecie Funduszu do dyspozycji jest w sumie 260 mln zł na programy rządowe.

Jednocześnie w MRPiPS prowadzone są w tym roku cztery programy wspierające osoby niepełnosprawne, o łącznym budżecie 270 mln zł: centra opiekuńczo-mieszkalne, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

„W sumie w 2020 r. przeznaczamy z Funduszu Solidarnościowego na programy rządowe i resortowe kwotę 530 mln zł. To ponad pół miliarda złotych, które wspierają nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich opiekunów, np. w programie opieki wytchnieniowej” — powiedziała minister Marlena Maląg.

W ramach Funduszu Solidarnościowego finansowane jest także m.in. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Na ten cel tegoroczny budżet Funduszu wynosi 4,54 mld zł. Do 31 lipca 2020 r. przyznano ok. 582 tys. takich świadczeń.

Jak podaje MRPiPS, w sumie w 2019 r. przeznaczono ok. 22 mld zł na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, to o ok. 6,6 mld zł więcej niż w 2015 r. (15,4 mld zł).

PAP100 mln zł z Funduszu Solidarnościowego na rehabilitację leczniczą

drukuj