100 lat płk. Leona Barszcza w Białobrzegach

W niedzielę 3 lipca br. w Białobrzegach obchodzono jubileusz setnych urodzin  płk. Leona Barszcza, żołnierza Armii Krajowej pseudonim „Buk”. Centralnym punktem uroczystości była Msza święta. „W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów – składam Panu Majorowi podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za lekcję życiowej wytrwałości, z której wciąż możemy obficie czerpać” -napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do Jubilata.

W kościele na uroczystość chrztu świętego czekało już sześcioro dzieci z rodzicami i rodzicami chrzestnymi, gdy ksiądz proboszcz z powagą witał wchodzące poczty sztandarowe.       Jako pierwszy wstępował poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radom, za nim poczet Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białobrzegach, Powiatu Białobrzeskiego, Nadleśnictwa Dobieszyn, Liceum Ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej w Białobrzegach i  Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Bożem. Funkcję dowódcy pocztów sztandarowych pełnił starszy chorąży sztabowy Krzysztof Komsta, a rolę sygnalisty przyjął i godnie wypełnił leśnik Dariusz Hołuj.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Podniosłe zadanie miał do wykonania przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, płk Jacek Mucha, gdy poinformował, że w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, mianował mjr. Leona Barszcza na stopień podpułkownika.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Akt awansu wręczył osobiście Jubilatowi w dniu urodzin 29 czerwca 2022 r. szef gabinetu politycznego MON, Łukasz Kudlicki. Informację o awansie przyjęto na stojąco gorącymi owacjami.

„Tylko naprawdę nieliczni mogą o sobie powiedzieć, że przeżyli cały wiek – sto lat, w których wiele zbiegło się z wielkimi wydarzeniami w historii Polski i świata, chwilami ogromnej radości, ale i z okresami tragicznymi, odciskającymi piętno w życiu całych pokoleń”tymi słowami poseł ziemi radomskiej Dariusz Bąk rozpoczął czytanie listu od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, skierowanego do płk. Leona Barszcza.

„Pana wyjątkowa droga życiowa – walka o niepodległość Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, a także po jej zakończeniu – jest dowodem niezwykłego patriotycznego zaangażowania i wierności Ojczyźnie. Przez wiele lat pełnił Pan funkcję prezesa białobrzeskiego koła światowego związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zasiadał Pan w komitecie upamiętnienia oficerów zamordowanych w Katyniu, był Pan inicjatorem i fundatorem Kamienia Katyńskiego w Warszawie, jak również członkiem Komitetu Budowy Pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego w Wiązownie. Pana zasługą jest również zainicjowanie budowy pomnika poświęconego żołnierzom Armii Krajowej na białobrzeskim cmentarzu, co spotkało się z uznaniem zarówno mieszkańców, jak i władz miasta (…). W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów – składam Panu Majorowi podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za lekcję życiowej wytrwałości, z której wciąż możemy obficie czerpać” – kontynuował poseł Dariusz Bąk.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Ksiądz  kanonik Artur Hejda, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Białobrzegach, odczytał list pasterza ziemi radomskiej, księdza biskupa Marka Solarczyka:

„Szanowny Panie Pułkowniku! Jubileusz 100 rocznicy Pana urodzin jest wyjątkową okazją do wyrażenia wdzięczności za Pana niezłomne życie, poświęcenie dla Ojczyzny i pełną heroizmu troskę o upamiętnienie bohaterskich Polaków. Dziękuję Panu za piękne świadectwo życia i proszę Boga, aby Jego błogosławieństwo umacniało Pana każdego dnia, a wstawiennictwo Matki Bożej przynosiło obfite owoce tak oddanego życia. Z darem modlitwy i serdecznej pamięci, ks. Marek Solarczyk, Biskup Radomski”.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Maciej Jarosiński w imieniu por. Teresy Stanek, prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, odczytał życzenia skierowane do dostojnego Jubilata w jego setne urodziny, a poseł Andrzej Melak poinformował zebranych o uhonorowaniu płk. Leona Barszcza medalem Krzyża Służby Niepodległej.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Za zgodą księdza proboszcza dopiero po tych wystąpieniach Mszę świętą w intencji Jubilata w jego setne urodziny, rozpoczął uroczystą celebrację ks. Grzegorz Potrzebowski. Słowo Boże wygłosił pracujący na Ukrainie w Czernichowie ks. Piotr Wróblewski połączywszy w kazaniu przeszłość uosabianą przez płk. Leona Barszcza z przyszłością szóstki chrzczonych dzieci. Zwrócił uwagę, że wszyscy spotkali się w teraźniejszości, którą współtworzą. Połączenie chrztów z jubileuszem stu lat płk. Leona Barszcza było dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Każdy odniósł jednak wrażenie, że to symboliczna zmiana warty.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Kościół w dniu 3 lipca 2022 r. wypełniony był po brzegi. Wśród obecnych członków rodziny był wspomniany wcześniej płk. Jacek Mucha, starosta białobrzeski Sylwester Korgul oraz wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk. Wiceburmistrz Mieczysław Danielewicz reprezentował Urząd Gminy w Białobrzegach.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Wśród gości, którzy poczuli się w obowiązku towarzyszenia Jubilatowi w tak ważnym dniu, byli także: z SGGW z Warszawy prof. Roman Niżnikowski, z Radomia pełniący obowiązki prezesa ŚZŻAK Wiktor Sotowski oraz Kazimierz Teperski; Piłsudczyków z okręgu Radom reprezentował prezes Andrzej Stefański oraz członek Zarządu Halina Stefańska; Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe reprezentował prezes Andrzej Niedziałek, Mariola Indyka działająca przy lokalnych strukturach Światowego Związku Żołnierzy AK, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, spirytus movens nadania szkole w Bożem imienia Armii Krajowej oraz Małgorzata Kupiszewska, prezes Fundacji Zwycięska Misja.

fot. Mariola Indyka

Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta białobrzeski, na ofiarowanie odśpiewał Modlitwę Armii Krajowej (utwór napisany w październiku 1939 r. przez kpt. Adama Kowalskiego, który przebywał w obozie dla internowanych polskich oficerów w Bals w Rumunii i następnie przez Francję, Wielką Brytanię, za sprawą „cichociemnych” trafił do okupowanej Polski, gdzie stał się swoistą formą walki z wrogiem i podtrzymywał morale Polaków).

Tekst modlitwy powszechnej przygotowała polonistka Halina Najda kierując modlitwę m.in: za Jubilata, żołnierza Armii Krajowej ps. Buk  w setną rocznicę urodzin:

„Boże, bądź hojny łaskami, bo jego droga życia wiodła przez świat, który płonął wojenną pożogą. Wiodła przez las, który szumiał partyzanckie pieśni, przez powojenny cichy bunt przeciw złu i lata dojrzałe, gdy każdy dzień dźwiga się z osobna. Daj mu siły i przywilej wypraszania pokoju dla naszej Ojczyzny i jej sąsiadów. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas, Panie…”.

Po Mszy św. odczytane zostały listy gratulacyjne od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka; starosty Sylwestra Korgula, Burmistrza Białobrzegów Adama Bolka. Szef UdSKiOR, napisał m.in.:

„Piękny jubileusz jest okazją do refleksji o życiowych wyzwaniach, wymagających najwyższych poświęceń. W okresie II wojny światowej, działając w Armii Krajowej, znalazł się Pan w gronie obrońców Ojczyzny, najlepszych synów Rzeczypospolitej. Stał Pan po słusznej stronie, broniąc wolności i niepodległości kraju. Dzisiaj pragnę Panu gorąco podziękować za postawę okazaną w godzinie próby, za wypełnienie żołnierskiego obowiązku i wytrwałość na kombatanckiej drodze”.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Płk. Jacek Mucha w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wyższemu oficerowi honorową białą broń. Płk. Leon Barszcz przyjął szablę oburącz, podniósł ją do wysokości ust, ucałował głownię w miejscu wizerunku orła i odpowiedział: „Ku chwale Ojczyzny”. Po czym, zgodnie z ceremoniałem, Jubilat przesunął lewą rękę wzdłuż pochwy po rękojeść i opuścił białą broń wzdłuż uda lewej nogi. Wzruszony Jubilat nie mógł opanować łez, kiedy na wręczonej mu oficerskiej szabli odczytał najpierw inskrypcję: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, a następnie dedykację: Panu Pułkownikowi Leonowi Barszczowi – żołnierzowi Armii Krajowej pseudonim „Buk”, powiernikowi gen. Ryszarda Kuklińskiego, w dowód uznania bohaterskich czynów w walce zbrojnej i działalności w opozycji niepodległościowej, na pamiątkę z okazji 100-lecia urodzin. Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej. Warszawa, 29 czerwca 2022 r.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Jan Chryzostom Czachowski (potomek bohatera powstania styczniowego), który od lat zabiega o zachowanie pamięci narodowej, odznaczył w imieniu Piłsudczyków płk. Leona Barszcza pamiątkowym Złotym Krzyżem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Życzenia i gratulacje złożyli dyrektorzy szkół z terenu Gminy Białobrzegi: w imieniu dyr. LO im. Armii Krajowej Iwony Śliwy oraz osobiście Anna Kaczmarczyk w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Bożem.

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

Zgromadzeni z pocztami sztandarowymi wymaszerowali pod pomnik żołnierzy Armii Krajowej, aby płk. Leon Barszcz mógł złożyć przyjaciołom wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Jubilat dostarczył zebranym wielu emocji dzieląc się przy pomniku swoimi wspomnieniami. Po zakończonej oficjalnej części długo jeszcze stała przed Pułkownikiem kolejka do składania życzeń.

Uroczystość była wielkim wzruszeniem dla dzieci Jubilata: syna Bogdana oraz córek Marii i Barbary z rodzinami, sąsiadów płk. Leona Barszcza i mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Obchody urodzin utrwalała ekipa TV Magdaleny Włodarczyk, aby informacje o wydarzeniu mogły dotrzeć do wielu w kraju i poza granicami Polski.

Gościnne progi Zajazdu Myśliwskiego w Białobrzegach witały przybyłych gości, którzy „Dwieście lat” śpiewali Jubilatowi, gdy ten zdmuchiwał świeczki na olbrzymim torcie.

Poproszony przez gości płk. Leon Barszcz powoli i z przejęciem w głosie powtórzył pamiętane doskonale słowa przysięgi, jaką składał późną nocą w czasie niemieckiej okupacji:

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy  niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg”.  

fot. Mariola Indyka/Małgorzata Kupiszewska

***

Leon Piotr Barszcz, żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Buk”, urodził się 29 czerwca 1922 r. w Niedabylu k/Białobrzegów jako syn Józefa i Marianny z domu Rzepka. Niezłomność, wrażliwość, bezinteresowne poświęcenie się sprawom społecznym, zaangażowanie w wychowanie kolejnych pokoleń stawia płk. Leona Barszcza w rzędzie wyjątkowych postaci i czyni zeń wzór godny naśladowania. Przenosił tajne meldunki, szkolił młodych żołnierzy, organizował akcje sabotażowe, a po wojnie aktywnie działał w antysowieckim podziemiu. Zawsze skromny, pełen pokory, dyskretny do tego stopnia, że kiedy jego przyjaciel, płk Ryszard Kukliński, poprosił go o przechowanie supertajnych materiałów wywiadowczych, Leon nawet wiele lat po wojnie szczegóły tego faktu utrzymywał w tajemnicy. Zawsze dbał o swoich towarzyszy z partyzantki i konspiracji powojennej. Starał się, by pamięć o nich przetrwała dla przyszłych pokoleń. To dzięki jego staraniom szkoły w Białobrzegach i Bożem noszą imię Armii Krajowej. W 2019 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Małgorzata Kupiszewska

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl