Sekcja Krajowa NSZZ Pracowników Przemysłu Cukrowniczego

Sekcja Krajowa NSZZ 

Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
22-302 Siennica Nadolna

Pan
Jan Dworak Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Rada Krajowa NSZZ 'Solidarność” Pracowników Przemysłu Cukrowniczego wyraża bardzo zdecydowany protest w związku z nie przyznaniem Telewizji Trwam prawa do nadawania programu telewizyjnego, na tzw. multipleksie cyfrowym. Decyzja ta budzi wielkie oburzenie znacznej części polskiego społeczeństwa i jest przejawem dyskryminacji polskich katolików, czego wyrazem było stanowisko polskiego Episkopatu domagające się przyznania tej katolickiej stacji telewizyjnej należnego jej prawa do obecności na rynku medialnym. Pokrętne tłumaczenia w tej sprawie Pana przewodniczącego jeszcze bardziej rozpalają społeczne emocje. Dziwimy się bardzo Panu, gdyż wywodzi się Pan z naszej wielkiej solidarnościowej rodziny, która swoje zwycięstwo nad totalitarnym systemem komunistycznym w znacznej mierze zawdzięcza kościołowi katolickiemu oraz Janowi Pawłowi II. który stał na jego czele. To właśnie on powiedział te słowa ” Codziennie modlę się za Radio Maryja i dziękuję Bogu. że jest w Polsce takie Radio”. Gdy wypowiadał te słowa Telewizji Trwam jeszcze nie było, ale przecież wszyscy wiedza, że jest ona wierną kopią Radia Maryja na wizji. Te słowa największego z rodu Polaków dedykujemy Panu Przewodniczącemu, ufając że jako człowiek mamy nadzieję wierzący weźmie je sobie głęboko do serca i sprawi, że Telewizja Trwam znajdzie godne miejsce w przestrzeni medialnej w naszym kraju.

NSZZ Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
Stanisław Lubaś

drukuj