Program Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

godz. 16:30 – koncert Kapeli znad Baryczy


godz. 17:00
– Początek Transmisji


godz. 17:35
– Nabożeństwo z kaplicy Św. Józefa


godz. 18:00
– Konferencja: „Święty Józef, Patron na nasze czasy – co to oznacza w
praktyce
" – Ks. kan. dr Andrzej Latoń – kapłan diecezji kaliskiej, wykładowca filozofii, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Polskiego Studium Józefelogicznego w Kaliszu.


godz. 18:30
– Uroczysta Msza Święta Koncelebrowana, pod przewodnictwem Ks. bpa Tadeusza Płoskiego

godzi. 21:40 – Rozmowy niedokończone: „Święty Józef, Patron na nasze czasy”

Uczestnicy:
Ks. bp prof. dr hab. Stanisław Napierała –
biskup kaliski

Ks. prał. prof. dr hab. Wojciech Hanc,
teolog – józefolog, honorowy Prezes Polskiego Studium Józefologicznego.

Ks. kan. dr Andrzej Latoń,
Prezes Polskiego Studium Józefelogicznego w Kaliszu

Ks. prał. dr Jacek Plota,
kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

Ks. prał. Leszek Szkopek,
dyrektor Radia Rodzina w Kaliszu.

drukuj