fot. twitter.com

Prezydium i Konwent Seniorów podejmą decyzję o dodatkowym posiedzeniu Sejmu

Marszałek Sejmu zwołał na dziś Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, które podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Według informacji medialnych, Prezydium Sejmu ma się zebrać o godz. 12.00, a Konwent Seniorów o godz. 12.15.

W trakcie obrad ma zapaść decyzja o zwołaniu dodatkowego posiedzenia Sejmu. Wstępny termin to środa 27 czerwca.

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że strona rządowa zasygnalizowała potrzebę podjęcia pilnych prac legislacyjnych, co wiązałoby się z dodatkowym posiedzeniem Sejmu w nadchodzącym tygodniu. Wśród kwestii, którymi w trybie nadzwyczajnym mieliby zająć się posłowie, są m.in. zmiany w przepisach związane z serią pożarów składowisk odpadów.

Komitet Stały Rady Ministrów poinformował, że na czwartkowym posiedzeniu został przyjęty projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przygotowany przez resort środowiska.

Wczoraj oba projekty zostały przyjęte w trybie obiegowym przez Radę Ministrów i skierowane w trybie pilnym do Sejmu. Według resortu środowiska mają one ukrócić nieprawidłowości w gospodarce odpadowej w Polsce.

TV Trwam News/RIRM

drukuj