fot. twitter/sejm

Sejm uchwalił ustawę o Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Sejm uchwalił ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wprowadza ona nową instytucję, która ma wspierać organizacje pozarządowe.

Za przyjęciem ustawy było 236 posłów, 194 przeciw. Wstrzymało się od głosu 4 posłów. Wcześniej Sejm nie zgodził się, aby odrzucić projekt w całości. Posłowie zaakceptowali natomiast poprawki doprecyzowujące, zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość.

Wicepremier minister kultury prof. Piotr Gliński mówił w Sejmie, że projekt ustawy ma zwiększyć obszar wolności dla obywateli i jest popierany przez organizacje pozarządowe.

To jest projekt, który wychodzi naprzeciw potrzeb organizacji pozarządowych – na ogół tych słabszych – tych lokalnych, które dotychczas nie miały odpowiedniego wsparcia, także ze strony polskiego państwa. Obowiązkiem polskiego państwa jest racjonalizować funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. To nie jest projekt, który centralizuje. To nie jest projekt, który nie był także konsultowany. Konsultacje były ponadprzeciętne – wskazywał prof. Piotr Gliński.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki.

Nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na mocy projektu ma też powstać Komitet ds. Pożytku Publicznego, który ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

RIRM

drukuj