OŚWIADCZENIE RADY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DO SPRAW RODZINY

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny z niepokojem odbiera
informacje związane z przygotowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie. Budzi ona uzasadnione obawy rodziców, wielu środowisk społecznych, a
zwłaszcza organizacji rodzinnych. W trakcie prac nad ustawą nie zostały
uwzględnione postulaty Zespołu ds. Rodziny działającego w ramach Komisji
Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu
Polski oraz wielu reprezentantów organizacji katolickich.

Uznając potrzebę przeciwdziałania przemocy w każdym środowisku, w tym także
środowisku rodzinnym, uważamy, że należy zawsze dbać o to, aby proponowane
rozwiązania były proporcjonalne do problemu, racjonalne i sprawiedliwe.
Niestety, wiele rozwiązań wspomnianej nowelizacji narusza wolność jednostki i
autonomię rodziny. Skutkiem uchwalenia takich przepisów może być masowe
kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia,
utrudnianie wychowania dzieci i dalsze osłabienie więzi rodzinnych.

Apelujemy do parlamentarzystów, aby nie godzili się na rozwiązania godzące w
niezbywalne wartości, takie jak prawo rodziców do wychowania dzieci według
wyznawanych zasad, prawo dziecka do opieki ze strony biologicznych rodziców oraz
prawo do autonomii i intymności życia rodzinnego.

Rodzinom przeżywającym trudności potrzebne jest wielorakie wsparcie państwa,
instytucji społecznych i ludzkiej życzliwości, a wszystkim niezbędna jest
dalekowzroczna strategia polityki prorodzinnej. Istotną pomocą w wychowaniu
dzieci i młodzieży do życia rodzinnego będzie także kształtowanie pozytywnego
obrazu rodziny w ramach edukacji i w środkach społecznego przekazu.

W imieniu Rady KEP ds. Rodziny
bp Kazimierz
Górny
Przewodniczący Rady

drukuj