Grzech, nawrócenie i świętość

Ks. dr Marek Dziewiecki

Publikacja przypomina, że grzech pojawia się wtedy, gdy człowiek szuka szczęścia tam, gdzie nie można go znaleźć. To także drogowskaz dla tych, którzy chcą się nawracać, by kochać jak Jezus i by stawać się świętymi. Książka ukazuje istotę grzechu. Wnikliwie analizuje zło grzechów głównych. Opisuje konsekwencje postępowania wbrew Bożym przykazaniom. Wskazuje  kryteria rachunku sumienia. Pomaga pojednać się z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi. Uczy dojrzałej miłości, która jest podstawą świętości i warunkiem trwałej radości.

Informacja: „Nasza Przyszłość”

drukuj