Bp Andrzej Jeż nowym biskupem tarnowskim

Po niespełna trzech latach posługi biskupa pomocniczego w diecezji
tarnowskiej bp Andrzej Jeż przejmie kierowanie diecezją. Benedykt XVI mianował
go 12 maja biskupem tarnowskim.

Biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej ówczesnego proboszcza parafii pw. św.
Małgorzaty w Nowym Sączu, ks. dr. Andrzeja Jeża, Ojciec Święty mianował 20
października 2009 r. Miesiąc później, 28 listopada, nominat przyjął sakrę
biskupią z rąk biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, a sama uroczystość odbyła
się wyjątkowo nie w katedrze, a w Bazylice św. Małgorzaty. „Ad laudem Trinitatis
et Deiparae” – Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy – te słowa wybrał bp
Andrzej Jeż jako dewizę w posłudze biskupiej. Był dziesiątym biskupem
pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Jako biskup pomocniczy pełnił
obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora kurii diecezjalnej w Tarnowie.
12 maja 2012 r. w południe Nuncjusz Apostolski w Polsce poinformował, że Ojciec
Święty Benedykt XVI mianował bp. Andrzeja Jeża biskupem tarnowskim.

Nowo mianowany ordynariusz ma 49 lat. Urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po
ukończeniu liceum, wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk bp. Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako
wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991), a następnie w parafii
Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia
specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został mianowany ojcem
duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z
homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale
Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 2001 obronił
pracę doktorską z teologii dogmatycznej pt.: „Christus communicator. Próba
zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej”.

Trzy lata później, 21 sierpnia 2004 r., został mianowany proboszczem parafii pw.
Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd
dziekana dekanatu Tarnów-Zachód i był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa
Diecezji Tarnowskiej. Biskup Tarnowski powierzył mu 29 lipca 2007 r. urząd
proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana
dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym i
prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W roku 2008 został powołany do
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI w 2009 r. został biskupem pomocniczym
diecezji tarnowskiej, a trzy lata później – biskupem diecezjalnym w Tarnowie. W
ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Andrzej Jeż jest członkiem Komisji
Charytatywnej.

md/jk Biuro Prasowe KEP 2012

drukuj