Uroczystości we Włocławku

Osobisty sekretarz bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI, Arcybiskup
Mieczysław Mokrzycki w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we
Włocławku.

Nasza wspólnota zakonna Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani, pełni
posługę duszpasterską w Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku przy
powstałym Sanktuarium Męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Wraz z całą Wspólnotą parafialną, z radością i w duchu wdzięczności wobec Boga i
Pani Fatimskiej, pragniemy serdecznie zaprosić na uroczystości odpustowe Matki
Bożej Fatimskiej, do Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy
włocławskiej tamie. Jutro mija kolejna rocznica zawierzenia świata Matce Bożej,
aktu ofiarowania dokonał Jan Paweł II w Fatimie, 13 maja 1991roku.

Pragniemy dziś podkreślić, bardziej zaakcentować owe zawierzenie papieża Pani
Fatimskiej, byśmy tak jak on zawierzali swoje życie, swoją codzienność,
problemy, nasze rodziny i Ojczyznę.

Dlatego 14 maja o godz. 17.30 podczas mszy świętej uroczystości odpustowych,
w drugi dzień po rocznicy zawierzenia Maryi, osobisty sekretarz wyniesionego na
ołtarze Jana Pawła II, Metropolita Lwowski Abp Mieczysław Mokrzycki, będzie
przewodniczył uroczystościom, a także przekaże parafii Matki Bożej Fatimskiej i
dokona w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, instalacji relikwii
bł. Jana Pawła II. Następnie podczas mszy św. abp poświęci obraz z wizerunkiem
bł. Jana Pawła II dla kultu błogosławionego papieża w parafii Matki Bożej
Fatimskiej.

A już dzień wcześniej w niedzielę 13 maja o godz. 17.30 dla Sanktuarium
Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ks. prof. Tomasz Kaczmarek postulator
beatyfikacyjny ks. Jerzego, przekaże od dobroczyńców z Włoch, Pietę – figurę
Matki Bożej Bolesnej.

Figurę z terakoty przedstawiającą ZŁOŻENIE JEZUSA NA RĘCE MARYI, datowaną na
przełom XVII i XVIII wieku. Figura pochodzi z Istrii; przypuszczalnie została
przejęta w nieznanych bliżej okolicznościach z jakiejś wiejskiej kaplicy.
Znalazła się w antykwariatach w Trieście podczas pobytu w tym mieście alianckich
oddziałów angloamerykańskich pod koniec drugiej wojny światowej. Miłośnik i
kolekcjoner dzieł sztuki ARTURO BARAGGINO, zakupił ją u antykwariusza z Triestu,
p. BOSICH. Pragnieniem pani BARAGGINO GRAZIA, córki p. ARTURO jest, aby ta
zabytkowa figura została przekazana jako wotum do Sanktuarium Męczeństwa
błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w Polsce.

Zatem, z nadzieją na wspólne dzielenie się radością, jako wspólnota Braci
Pocieszycieli z Getsemani wraz z parafianami serdecznie zapraszamy do wspólnego
świętowania i oddania czci Matce Bożej Fatimskiej oraz błogosławionemu Janowi
Pawłowi II temu, który tak bardzo jej zawierzył! Niech ta zażyła więź papieża z
Najświętszą Panią z Fatimy będzie dla nas wzorem miłości do naśladowania, bo ona
ostatecznie prowadzi nas do swojego Syna – Chrystusa.

o. Szymon M. Korytowski CCG
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani

 

drukuj