Konsystorz podczas, którego Benedykt XVI wręczył insygnia kardynalskie

drukuj