Rozmowy niedokończone: Dwadzieścia siedem lat katechezy w polskiej szkole – blaski i cienie