Rozmowy niedokończone: Bezpieczne ferie

insp. Monika Chlebicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy; podinsp. Wioletta Dąbrowska, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu; komisarz Krzysztof Dankowski, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Toruń – Śródmieście