Myśląc Ojczyzna – prof. Mirosław Piotrowski

Parlament Europejski utrzymuje relacje z niemal wszystkimi parlamentami krajów świata. Dzięki temu, że posłowie Parlamentu Europejskiego wybierani są w dwudziestu ośmiu krajach w drodze bezpośrednich wyborów, stanowi to asumpt do szczycenia się demokratyczną formą i konstrukcją całej organizacji o nazwie Unia Europejska.