fot. arch

Symfonia „Cierpienie niewinnych” w hołdzie ofiarom Holokaustu

Przed „Bramą Śmierci” w Oświęcimiu zakończyła się celebracja symfoniczno-katechetyczna „Cierpienie niewinnych”.

Wydarzeniu temu przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, wraz z licznie zebranymi Kardynałami, Biskupami i Rabinami. W celebracji udział wzięło także kilkanaście tysięcy osób z Polski, Europy i ze wszystkich stron świata.

Symfonia została skomponowana przez Kiko Argüello, hiszpańskiego kompozytora i artystę, jak również inicjatora Drogi Neokatechumenalnej. Utwór został wykonany przez orkiestrę i chór Drogi Neokatechumenalnej pod dyrekcją Pau Jorquera. Orkiestra Drogi Neokatechumenalnej składa się ze 110 muzyków i z 90 osobowego chóru. Temat Symfonii odzwierciedlał doświadczenie Kiko Argüello w barakach Madrytu, w latach sześćdziesiątych, gdzie żył przez kilka lat po doświadczeniu nawrócenia z ateizmu.

W Auschwitz Celebracja symfoniczno-katechetyczna „Cierpienie niewinnych” to akt hołdu, moment modlitwy o wielkiej wartości dla całej Polski, która tyle cierpiała z powodu wydarzeń XX wieku i dla wszystkich, którzy tam, lub gdzie indziej, byli i są świadkami niewinnego cierpienia.

– W tym utworze muzycznym Kiko Argüello zaczyna od doświadczenia jakie przeżywała Maryja. (…) Ewangelia o tym proroctwie, które zostało skierowane do Maryi, że miecz przebije Twoje serc, miecz boleści. Maryja, która w sposób niewinny cierpi pod krzyżem, która przeżywa cierpienie swego Syna, który niewinnie został skazany na krzyż, na cierpienie. Mało tego „skazany”, On bierze to cierpienie na siebie – po to – aby nam je zwrócić jako cierpienie chwalebne, jako coś co nas może wyzwolić. Z tego doświadczenia Maryi, zrodziła się ta symfonia. To wielkie dzieło muzyczne, które się składa z kilku części, które także dotyka cierpienia Chrystusa, samotności Chrystusa w Getsemani, ale które później zabrzmi także słowem „Szema Izrael” (tłum. Słuchaj Izraelu) tym wielkim wyznaniem wiary ludu Izraela. „Słuchaj Izraelu” Pan jest jedyny, On Ciebie kocha. On jest z Tobą nawet na dnie najgorszego cierpienia – tak o symfonii mówił red. Ryszard Montusiewicz z Drogi Neokatechumenalnej.

Symfonia kończy się zwycięstwem, czyli faktem, że Chrystus zmartwychwstał. Kiko Argüello w swoim utworze mówi o tym, że cierpienie nie jest kresem życia ludzkiego, ponieważ później przychodzi zmartwychwstanie.

Jedną z rzeczy, którą najbardziej czuje w trakcie tej celebracji jest to, by tutaj  śpiewać „Szema”. Będziemy śpiewać ten śpiew razem z Dziewicą Maryją. Dziewica Maryja jest kobietą żydowską – pomyślcie jeśli Bóg zechciał stać się człowiekiem, by zbawić ludzi, uczynił się Żydem, nie uczynił się Hiszpanem, nie stał się Rosjaninem, albo kimś z Afryki – nie Żydem. To dla nas chrześcijan, którzy bardzo kochamy naszego Pana; to nas prowadzi do wielkiej miłości, do ludu Izraela i do każdego Żyda. W tym miejscu wiele matek widziało jak zabijano ich dzieci. Kobiety żydowskie płacząc śpiewały „Szema Izrael”, ta modlitwa tak ukochana przez lud Izraela – mówił Kiko.     

Zarówno Katolicy i Żydzi zanosili do Boga modlitwę za tych wszystkich, którzy ginęli niewinnie – mówił dr Stefano Gennarini, Włoch, który jest odpowiedzialny za drogę neokatechumenalną w  Polsce.

W tym miejscu nazywanym przez Jana Pawła II „Kalwarią XX wieku”, gdzie miliony mężczyzn i kobiet, Żydów, Polaków, Rosjan, Cyganów itd. stworzonych no obraz i podobieństwo Boga, zostało upokorzonych, pozbawionych godności, torturowanych i zabitych, ale przede wszystkim chciano wymazać z oblicza Ziemi naród wybrany – święty korzeń Izraela, świadka działania i objawienia Boga w historii ludzkiej. Zebrani tutaj pragnieniem pojednania miłości. Katolicy i Żydzi niesiemy do Boga modlitwę za miliony ofiar, dając odpowiedź Boga wobec tajemnicy niegodziwości – mówił dr Stefano Gennarini.

Podczas celebracji odczytane zostały słowa pozdrowienia Ojca Św. Franciszka skierowane do ks. kard. Stanisława Dziwisza.

Jego Świątobliwość Papież Franciszek jest wdzięczny, że został poinformowany o koncercie, który będzie miał miejsce w Auschwitz-Birkenau z tytułem „Cierpienie niewinnych” i przesyła serdeczne pozdrowienia wszystkim obecnym biskupom, rabinom i członkom Drogi Neokatechumenalnej; modli się, aby ta inicjatywa przyniosła wiele owoców we wzmacnianiu więzów szacunku i przyjaźni pomiędzy chrześcijanami i żydami oraz w odnowieniu determinacji wspólnoty międzynarodowej, aby okropności, które w tym miejscu zostały popełnione nie mogły więcej się powtórzyć. Powierzając opatrznościowej opiece Pana wszystkie niewinne ofiary przemocy jakiegokolwiek rodzaju. Jego Świątobliwość wzywa Bożego Błogosławieństwa, mądrości i mocy dla tych wszystkich, którzy przyczyniają się do wprowadzenia pojednania i pokoju. Podpisany ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej – Słowa odczytał ks. bp Tadeusz Rakoczy, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki.

W wydarzeniu wzięło udział 12 tysięcy osób z Polski i zagranicy, w tym ponad 50 księży biskupów oraz 35 rabinów i katechistów Drogi Neokatechumenalnej z całego świata.

Wspomniana celebracja wpisuje się głęboko w nurt dialogu między Kościołem Katolickim i światem żydowskim jako most miłości i pojednania, tak istotnego dla przyszłości naszej cywilizacji; dialog otwarty przez soborową deklarację „Nostra Aetate” i dalszej prowadzony przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Podobne celebracje odbyły się już w Watykanie, Jerozolimie, Nowym Jorku, Bostonie,  Chicago i  Madrycie, pod patronatem wybitnych osobistości świata chrześcijańskiego i żydowskiego. W dniu 25 czerwca br. celebracja będzie miała miejsce także w Lublinie na Placu Zamkowym, poprzedzając 26 czerwca uroczystość wręczenia Kiko Argüello tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

RIRM

 

drukuj