PAP/Tomasz Gzell

W Warszawie ruszyły obrady Szczytu Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej

Marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, otworzyli obrady Szczytu Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2018. Okazją do spotkania jest 550-lecie parlamentaryzmu i setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Do Warszawy przybyli przedstawiciele 26 państw.

Zgromadzonych powitał Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

– Cała Europa – także i Europa Zachodnia – wiele mogłaby uczyć się i nauczyć się od naszych doświadczeń z ostatnich kilkuset lat. Najważniejsze jest jednak to, że łączy nas przekonanie o potrzebie wzmacniania stosunków dyplomatycznych między nami, bo dotychczasowe to zdecydowanie za mało. Parlamenty jako instytucje, które najlepiej wyrażają wolę swoich społeczeństw, swoich narodów, mają pod tym względem do spełnienia bardzo ważne zadanie. Zapraszam państwa do aktywnej i szerokiej dyskusji – podkreślił Marek Kuchciński.

Dyskusja skupia się m.in. na wzmocnieniu współpracy parlamentarnej, która jest szansą dla rozwoju regionu, zwłaszcza w dziedzinie energetyki oraz polityki transportowej. Omawiana będzie także rola parlamentów w polityce międzynarodowej, zrównoważonego rozwoju, współpracy regionalnej oraz polityki migracyjnej. Organizatorami szczytu są marszałkowie Sejmu i Senatu.

RIRM

drukuj