PAP/Lech Muszyński

Uczniowie w całej Polsce rozpoczęli wakacje

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych zabrzmiał dziś ostatni dzwonek. Przed uczniami w całej Polsce 70 dni wakacji.

Wakacje w 2018 r., za sprawą kalendarza roku szkolnego, który przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej, będą jednymi z najdłuższych.

Kończący się rok szkolny był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji wprowadzona przez minister Annę Zalewską.

– Nie tylko napisaliśmy prawo oświatowe, ale zmieniliśmy ponad 100 rozporządzeń. Razem z samorządowcami do końca marca przekształciliśmy sieć szkół, napisaliśmy podstawy programowe, dopuściliśmy do użytku 317 podręczników – mówiła szefowa MEN.

W małopolskim Zakliczynie wprowadzona przez PiS reforma przyniosła dobre efekty – mówił burmistrz tego miasta Dawid Chrobak.

– Na terenie naszej gminy reforma, która była długo oczekiwana i potrzebna, została zrealizowana i będzie dalej realizowana. Wiemy, że jest to oczywiście okres, który będzie trwał w czasie. Zrealizowaliśmy tę reformę, ponieważ patrzyliśmy przede wszystkim na dobro dziecka – zaznaczył Dawid Chrobak.

Na korzyści w szkolnictwie zawodowym w Małopolsce zwróciła uwagę wicekurator Halina Cimer.

– Dzięki współpracy małopolskiego kuratora oświatowego z przedsiębiorcami, pracodawcami, wieloma innymi sojusznikami szkoły, a w szczególności z samorządami, rośnie w Małopolsce liczba szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia i techników – wskazała Halina Cimer.

Wbrew wcześniejszym obawom, że reforma edukacji spowoduje redukcję etatów i nadgodziny, dyrektorzy szkół nie zauważyli tendencji wzrostowej.

– Żadnych nauczycieli nie musiałem zwalniać, a jeżeli ktoś odchodził ze szkoły, to była jego dobrowolna decyzja w związku z przejściem na emeryturę – powiedział Józef Gwiżdż, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

Zbliżające się wakacje to zasłużony czas wypoczynku zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. W tym ostatnim dniu szkoły starszy kapitan Maciej Wolański z Komendy Straży Pożarnej w Tarnowie przypominał o specjalnej akcji „Bezpieczne wakacje 2018”.

– Analizujemy na bieżąco bazę wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeprowadzamy kontrolę obiektów, które tego wymagają. Wydajemy opinie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej – mówił Maciej Wolański.

W Polsce rok szkolny we wszystkich szkołach i innych placówkach oświatowych rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku, co oznacza, że liczy tyle dni, ile rok kalendarzowy.

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj