fot. PAP/Wojciech Pacewicz

RPD w odpowiedzi na pismo pos. A. Sobeckiej podjął interwencję ws. ewentualnych zagrożeń wynikających z tzw. marszu równości w Częstochowie, który odbędzie się w czasie pielgrzymki PKRD

Mając na uwadze formę ostatniego tzw. marszu równości, jaki odbył się w Gdańsku w dniu 25 maja br., i licznych kontrowersji z nim związanych – w tym aktów mających znamiona znieważenia uczuć religijnych oraz zachowań o charakterze demoralizującym i gorszącym – istnieje realna obawa, iż i tym razem impreza przyjmie postać konfrontacyjną wobec pielgrzymki młodych katolików – zaznaczył Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka w odpowiedzi na pismo poseł PiS Anny Sobeckiej.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że w odpowiedzi na pismo poseł Sobeckiej z dnia 3 czerwca 2019 r., dotyczące XX Ogólnopolskiej Dziecięcej Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Radia Maryja na Jasną Górę planowanej na dzień 16 czerwca 2019 r. i ewentualnych zagrożeń, na jakie mogą być narażone uczestniczące w niej dzieci w związku z odbywającym się w tożsamym terminie i miejscu „II Marszem Równości”, podzielając obawy zarówno Pani Poseł jak i opinii społecznej, podjął interwencję w tej sprawie.

W związku z powyższym zwróciłem się do Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Pana Nadinspektora Krzysztofa Justyńskiego z pilnym wnioskiem o zapewnienie należytego bezpieczeństwa Pielgrzymce – wskazał Mikołaj Pawlak.

pismo do pani poseł Anny Sobeckiej z dn. 07.06.2019 r. (1)
pismo ws. zabezpieczenia pielgrzymki kół różańcowych - do Wojowody Śląskiego i KWP w Katowicach (1)

 

RIRM

drukuj