fot. Agnieszka Śmiechowska

Studenci Legii Akademickiej zostali pełnoprawnymi żołnierzami

Na placu apelowym Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia po raz trzeci w historii złożyli przysięgę wojskową studenci – żołnierze Legii Akademickiej.

W ramach wakacji ochotnicy – studenci, którzy rozpoczęli 1 lipca służbę wojskową w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia od samego początku intensywnie zgłębiali podstawy żołnierskiego rzemiosła. Przez ostatnie dni doskonalili również swoje umiejętności, aby jak najlepiej wypaść w oczach przełożonych oraz swoich bliskich, którzy tłumnie przybyli na uroczystość przysięgi wojskowej.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwo wojskowe.

Rotę przysięgi wojskowej przyjął od żołnierzy – studentów Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pułkownik Dariusz Adamczyk. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar dostąpili żołnierze, którzy podczas intensywnego szkolenia w module podstawowym wyróżniali się wysokimi wynikami i umiejętnościami.

Pułkownik Adamczyk wręczył pisma gratulacyjne rodzicom wyróżnionych żołnierzy – studentów. Ponadto dziesięciu nowo zaprzysiężonym żołnierzom za trud, wysiłek i osiągnięcia uzyskane w pierwszym okresie szkolenia przyznano nagrodę uznaniową. Przysięga wojskowa zakończyła się defiladą pododdziałów biorących udział w uroczystości.

Dodatkową atrakcją dla rodzin żołnierzy przybyłych do CSAiU był pokaz sprzętu wojskowego wykorzystywanego na co dzień w procesie szkolenia.

Agnieszka Śmiechowska/RIRM

drukuj