fot. Mateusz Matuszak

Ostatni dzień na składanie zastrzeżeń na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego

Mija termin składania uwag przez resorty do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Projektowane przepisy zakładają m.in. obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych ogłaszanego w Biuletynie Informacji Publicznej lub stronach internetowych.

Wprowadzony ma być też jednakowy wzór oświadczenia majątkowego.

Projekt reguluje również status sygnalisty, czyli osoby zgłaszającej wiarygodne informacje o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego dotyczącego urzędu lub przedsiębiorstwa.

Przepisy, według autorów, pozytywnie wpłyną na transparentność życia publicznego. Umożliwiają składanie oświadczeń majątkowych elektronicznie, co pozwoli CBA i urzędom skarbowym na ich wydajną i efektywną kontrolę.

Poseł PiS Wojciech Skurkiewicz wskazuje, że społeczeństwo oczekuje realnej walki z korupcją w Polsce. Przepisy przygotowane pod kierownictwem ministra Mariusza Kamińskiego wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom – dodaje.

– Walka z korupcją musi być realna i walka z korupcją jest faktem. To nie są działania pozorne, jak mieliśmy do czynienia za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy ministrem odpowiedzialnym za koordynowanie walki z korupcją była pani minister Julia Pitera. Wtedy była to żartobliwa wręcz działalność. Naprawdę chcemy ten skandaliczny i haniebny proceder ukrócić, a może w przyszłości da się (go) wyeliminować. Nie widzę tutaj rzeczy nadzwyczajnych, które mogłyby godzić w jakiekolwiek prawa obywatelskie. Jest rzeczą naturalną, że szczególnie te instytucje, które gospodarują pieniędzmi nas wszystkich, Polaków, muszą się rozliczać – podkreśla Wojciech Skurkiewicz.

Projekt doprecyzowuje też działalność lobbingową, zaś za łamanie nowych przepisów (np. działanie bez wpisu do rejestru) zakłada karę od 10 tys. do 100 tys. zł.

Nowa ustawa zlikwiduje trzy obecnie istniejące: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o lobbingu i o dostępie do informacji publicznej. Ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

RIRM

 

drukuj