Chcemy wykorzystać koncesję

Z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia Maryja, rozmawia Jacek DytkowskiCzemu mają służyć inwestycje geotermalne w Toruniu?


– Ostatnio o tym mówiłem podczas XVI pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. Wiadomo, że otrzymaliśmy koncesję dotyczącą badań zasobów geotermalnych w Toruniu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ogromne pieniądze przeznaczone na te cele. A my wychodzimy naprzeciw potrzebom Polski i jej przyszłości odnośnie do energetyki.


Jednak, jak pamiętamy, NFOŚiGW zerwał umowę o dotację na poszukiwania wód geotermalnych…


– Polska jest bogata również w te złoża, ale to się ukrywa. Fundusz ma na to wielomiliardowe środki, a jednak tego się nie realizuje. Mamy analogiczną sytuację jak w czasach komunistycznych. Jeżeli gdzieś badano podziemne zasoby i były robione odwierty, stwierdzano, jakie są tam bogactwa, wtedy wydawano polecenia, by te odwierty betonować. A teraz z kolei chce się udaremnić, w naszym przypadku, badanie i wykorzystanie zasobów geotermalnych. Proszę również zwrócić uwagę, że jest to robione wbrew postanowieniom Unii Europejskiej o wykorzystywaniu energii odnawialnej. Dokumenty dotyczące badań geotermalnych w Toruniu przygotowywaliśmy starannie od paru lat. Wreszcie dano nam koncesję, wyznaczono fundusze. Nie jest to jakieś szczególne wyróżnienie nas. Z naszej strony jest to odpowiedź na potrzeby państwa, a ministerstwa i urzędy mają takie działania wspierać. W każdym razie, gdy wszystko było już załatwione, a my przystąpiliśmy do realizacji projektu, przy tym uruchamiając także z naszej strony niemałe środki – oni zrywają umowę.


O czym świadczą takie działania?


– Jest to dyskryminacja. Nie jest to jedyny przypadek. Nie jest to jedyna dyskryminacja w stosunku do nas. Dodajmy jeszcze do tego inne działania rządzących, m.in. obrażanie, odbieranie dobrego imienia, również przy wykorzystaniu mediów.


Jednocześnie oskarżano Ojca, że chce wywrzeć nacisk na władze.


– Nie tylko. Oskarżano nas o różne rzeczy. Pamiętamy, do czego wzywał m.in. pewien poseł, przewodniczący komisji sejmowej. Jemu wszystko wolno. Na jednym z portali internetowych wzywano do zabicia mnie. Jeżeli odpowiednie służby, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, nie reagują w takich sytuacjach – urzędy, które mają dbać o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – wtedy to milczenie jest przyzwoleniem. Trzeba sobie też bardzo jasno uświadomić, że nasze zgromadzenie oddaje całe swoje życie, siły i energię dla służby Kościołowi, Narodowi i ludziom – a tutaj jesteśmy, mało powiedzieć, że dyskryminowani. Jest to niewyobrażalny skandal w cywilizowanym świecie, żeby takie rzeczy robić, najpierw z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej – próby zablokowania rozwoju, a teraz w sprawie geotermii. Przecież to jest działanie przeciwko Narodowi. Dlaczego oni to robią? Niech ludzie sami sobie odpowiedzą. W sytuacji prześladowania i dyskryminacji przez rząd zaapelowaliśmy do Narodu, do wszystkich dobrych Polaków, o poparcie projektów, które są dla naszej Ojczyzny w służbie naszemu Narodowi. Koncesję na badania geotermalne mamy na dwa lata, jeżeli tego nie wykorzystamy w czasie – ona przepadnie.


Czy ta polityka dyskryminacji dotyczy wyłącznie dzieł wyrosłych wokół Radia Maryja?


– Widzimy, jaka jest polityka odnośnie do rolnictwa, stoczni, kopalni, lasów państwowych, własności prywatnej, szkolnictwa, szpitali itd. Teraz mówi się np. o komercjalizacji szpitali, a nie ich prywatyzacji. Z tej tzw. komercjalizacji rządzący chcą uzyskać przynajmniej sto miliardów złotych, nie licząc gruntów, które są niejednokrotnie bardzo drogie. Należy więc widzieć całość tych spraw w pewnym kontekście. Polska może pięknie się rozwijać, jest ona bardzo bogatym krajem, krajem przeróżnych możliwości. Same nasze kopalnie przy klasycznym wydobyciu węgla mają go na ponad dwieście lat na potrzeby całej Unii Europejskiej. A co się teraz dzieje z kopalniami? Dlaczego nie daje się szansy tym ludziom, którzy ciężko w nich pracują? Dlaczego nie daje się im szansy rozwoju, tylko chce się to wszystko rozkraść i zniszczyć? Dlaczego chcą zniszczyć m.in. stocznie, Polską Żeglugę Morską?


Podczas XVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę stawili się licznie przedstawiciele różnych mediów. Jak ocenia Ojciec relacje, które przekazywali do swoich gazet i stacji telewizyjnych?


– Zachowywali się niejednokrotnie nie jak dziennikarze, ale jak najemnicy. Ludzie, którzy chcą ośmieszyć, poniżyć człowieka i uczynić to w mediach. Co więcej, nikt do nas nie zwrócił się o akredytację. Jakie to zwyczaje? Gdzie tu jest kanon zachowań dziennikarskich? W ten sposób nie zbuduje się jedności i przyszłości Polski. Takie działania prowadzą do bardzo wielu krzywd i właśnie tu również wpisuje się sprawa geotermii w Toruniu.

Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi o pomoc, ponieważ te działania rządu to dyskryminacja. Zwracam się do Czytelników, Słuchaczy, dobrych Polaków, aby szli do posłów koalicji i pytali: dlaczego to czynicie? Nie da się tego bowiem inaczej nazwać, jak działaniem niszczycielskim.


Dziękuję za rozmowę.

drukuj