fot. PAP

Alarm powodziowy w powiecie płockim

W związku z systematycznym przyborem Wisły w siedmiu położonych nad Wisłą gminach powiatu płockiego (Mazowieckie) o godz. 15:00 wprowadzony został alarm powodziowy. Decyzję podjął starosta płocki.

Alarm obowiązywał będzie do odwołania w gminach: Gąbin, Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów – poinformowała rzeczniczka starostwa płockiego Dagmara Kobla-Antczak. Wzrost poziomu Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej spowodowany jest spływaniem z górnego jej biegu wód roztopowych. W związku z przyborem rzeki już w piątek w siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.

 W poniedziałek przed południem poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił 563 cm, czyli 13 cm powyżej stanu alarmowego. W tym samym czasie w Kępie Polskiej poziom rzeki osiągnął 495 cm, czyli 45 cm ponad stan ostrzegawczy – stan alarmowy na tym wodowskazie to 500 cm. Przybór rzeki w tym rejonie wykazuje obecnie stałą tendencję wzrostową. Służby przeciwpowodziowe na terenie powiatu płockiego przez całą dobę monitorują sytuację na rzece.

W minioną środę na wiślanym Zbiorniku Włocławskim na odcinku od Włocławka do Płocka akcję kruszenia lodu rozpoczęło sześć lodołamaczy. Dwie jednostki pracują przy tamie we Włocławku, a cztery pozostałe płyną w górę Wisły. Ich celem jest udrożnienie koryta rzeki, aby zapobiec piętrzeniu się płynącej kry lodowej i ewentualnemu powstawaniu zatorów. Grubość pokrywy lodowej na Zbiorniku Włocławskim wynosi od 20 do 35 cm. Lód utrzymuje się na całej szerokości rzeki.

W poniedziałek przed południem cztery lodołamacze dopłynęły do miejscowości Popłacin pod Płockiem – w ciągu kilku godzin powinny dotrzeć do miasta w rejon mostu drogowo-kolejowego im. Legionów Józefa Piłsudskiego – poinformowała Małgorzata Palusińska z płockiego Urzędu Miasta. Według Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, poziom rzeki nie przekracza tam obecnie stanów ostrzegawczych – na wodowskazie w najniżej położonej części miasta do stanu ostrzegawczego brakowało w poniedziałek rano 19 cm. Zbiornik Włocławski na Wiśle ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową zapory i elektrowni we Włocławku. To największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się od Płocka do Włocławka.

PAP

drukuj