Wołyń we krwi 1943

Podczas II wojny światowej naród polski był ofiarą trzech ludobójstw – niemieckiego, sowieckiego i ukraińskiego. O tym ostatnim Polacy wiedzą najmniej.

Ten brak wypełnia książka poświęcona pamięci naszych Rodaków, ofiar terroru, który siali ukraińscy nacjonaliści. To poruszająca historia Rzezi Wołyńskiej – zbrodni ludobójstwa, dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1943-1944.

Historycy szacują, że zginęło wtedy ok. 70 tys. Polaków, a kolejne 60 tys. zamordowano na terenie Małopolski Wschodniej. Apogeum ludobójstwa przypadło na 11 lipca 1943 roku, kiedy to na uśpione niedzielnym odpoczynkiem polskie wsie i chutory, na wiernych zgromadzonych w katolickich świątyniach spadły pociski, butelki z zapaloną benzyną, ostrza wideł, kos, noży, siekier i pogrzebaczy.

Nie było obrońców, bowiem w wielu miejscowościach pozostały tylko kobiety i dzieci, mężczyźni w tym czasie pracowali na polu…

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj