Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce

Kardynał Stefan Wyszyński

Prorockie przesłanie Prymasa Tysiąclecia, które przez lata dawało nadzieję pokoleniom Polaków, mimo upływu lat wciąż pozostaje aktualne, a dziś wybrzmiewa jeszcze mocniej. Jego nauczanie jest lekarstwem na Polskie niepokoje, podziały, waśnie i spory, relatywizm i liberalizm. Jego osoba inspiruje, a jego oddanie w służbie Bogu i Ojczyźnie jest przykładem dla wielu. Książka jest zbiorem wypowiedzi kard. Wyszyńskiego o miłości do Boga, Maryi i Ojczyzny.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj