Historia chrześcijaństwa. Tom 2

Wojciech Roszkowski
Nauczanie Kościoła katolickiego jest bez mała od dwóch tysięcy lat podporą zarówno dla pojedynczego człowieka, jak i całych narodów oraz społeczeństw. Nauczanie zaś o jego dziejach, w pierwszych wiekach siłą rzeczy jeszcze skromne, dziś stanowi (lub może stanowić) dla nas dodatkowe wsparcie.
O ile, oczywiście, ktoś chce z tego wsparcia korzystać.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj