Miłość do Ojczyzny według Jana Pawła II

Grzegorz Grochowski

Książka zawiera wybór tekstów Jana Pawła II poświęconych miłości do Ojczyzny. Uszeregowane w 22 rozdziały stanowią swego rodzaju „lekcje wychowawcze”. W każdej z nich Jan Paweł II odpowiada na pytanie: na czym polega współczesny patriotyzm, oraz przedstawia swój pogląd na wiele szczegółowych tematów dotyczących codziennego życia.

Książka – adresowana głównie do ludzi młodych, którzy każdego dnia podejmują ważne decyzje kształtujące ich życie – dostarczy również wielu cennych wskazówek wszystkim, którzy Jana Pawła II uczynią przewodnikiem na swej drodze. Przewodnikiem, od którego można – a nawet trzeba – uczyć się miłości do Ojczyzny i patriotyzmu.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj