AD 2016 ze sługą Bożym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim

Terminarz i agenda biblijna  ze sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim ilustrowana jest krótkim cytatem z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ponadto czytelnik znajdzie w nim życiorys Prymasa Tysiąclecia, codzienny rachunek sumienia, tajemnice różańca, informacje o odpustach, pełne kalendarium z datami świąt nakazanych oraz inne przydatne informacje.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj