Otucha dla ducha

Poruszające świadectwa wiary

Słyszymy często zachętę, aby żyć wiarą. No dobrze, tylko co to konkretnie oznacza w codzienności? Świadectwa zebrane w tej książce mają nam pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie. Każdą opowieść komentują słowa papieża Franciszka, cytaty z Pisma Świętego lub z „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Autorami tekstów są ludzie różnego wieku i stanu: kobiety i mężczyźni, celibatariusze  i małżonkowie, osoby mające za sobą bogate doświadczenie długiego życia i ludzie bardzo młodzi. Każdy z nich składa w ten sposób dziękczynienie za dobroć, której doznał od Pana Jezusa.

Duchu Święty, prosimy Cię,
niech słowa zainspirują nas,
umocnią naszą wiarę i nadzieję,
dodadzą otuchy i odwagi,
uzdrowią nasze rany;
niech obudzą tęsknotę za Bogiem
oraz ufną miłość do Niego.

Informacja: „Nasza Przyszłość”

drukuj