Wpisy

Czym zajmuje się Rada Europejska?

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego szefowie rządów i głowy państw spotkają się jeszcze nie raz w Brukseli. Rada Europejska to bardzo ważna instytucja, gdyż to tutaj można np. zgłaszać weto w kluczowych dla Polski sprawach.

Ukraina otrzyma od UE 50 mld euro

W ciągu czterech lat Ukraina otrzyma od Unii Europejskiej wsparcie w wysokości 50 mld euro. Zgodę na to wyraziły podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli wszystkie państwa członkowskie – w tym zgłaszające do tej pory sprzeciw Węgry.

W Brukseli myślą nad traktatami

W belgijskiej stolicy trwa dialog międzyinstytucjonalny w sprawie propozycji zmian traktatu z Lizbony. Stanowisko Parlamentu Europejskiego będzie analizowane jeszcze w dwóch Radach: Unii Europejskiej oraz Radzie Europejskiej. Ta ostatnia może popchnąć znacząco sprawy do przodu, ale prezydenci lub premierzy europejskich państw mają też prawo wyrazić swój sprzeciw i wyhamować pomysły euroentuzjastów.

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Radę Europejską do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią

W przyjętej w środę w Strasburgu rezolucji europarlament wezwał Radę Europejską, aby na posiedzeniu 14–15 grudnia podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Pod warunkiem podjęcia pewnych kroków reformatorskich europosłowie stwierdzili, że należy rozpocząć rozmowy akcesyjne także z Bośnią i Hercegowiną, a Gruzja powinna uzyskać status kraju kandydującego.

W piśmie do szefa Rady Europejskiej premierzy Hiszpanii, Belgii, Irlandii i Malty opowiedzieli się za utworzeniem państwa palestyńskiego

Premierzy Hiszpanii, Belgii, Irlandii i Malty – Pedro Sanchez, Alexander de Croo, Leo Varadkar i Robert Abela – we wspólnym piśmie do przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela, opowiedzieli się za utworzeniem państwa palestyńskiego – poinformował dziennik „ABC”.