Wpisy

Polska wzywa do zaprzestania przemocy na Białorusi

Polska szuka współpracy z krajami regionu, by zwiększyć międzynarodową presję na Alaksandra Łukaszenkę. Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy proponują okrągły stół. Do zaprzestania przemocy władze Białorusi wezwał polski Senat. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza pomocy humanitarnej dla Polaków, mieszkających za wschodnią granicą.

MRPiPS: Projekt noweli o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został przedwcześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej

Projekt noweli o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został przedwcześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej – tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Równocześnie zapewniono, że celem działań resortu jest wzmacnianie rodziny i jej ochrona.