Wpisy

IMGW: trzeci stopień ostrzeżeń hydrologicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia w związku z podniesionym poziomem wód Sanu i Wisły od ujścia Sanu, dotyczą one północno-wschodniego Podkarpacia i południowej Lubelszczyzny. Ponadto obowiązuje alert drugiego stopnia w części województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego i opolskiego.

75 lat temu wywieziono pierwszych żołnierzy Armii Krajowej z Lubelszczyzny do obozu NKWD w Borowiczach

Dokładnie 75 lat temu – 18 listopada 1944 r. – z Lublina wyruszył pierwszy transport do łagrów NKWD w Borowiczach, w którym znajdowało się blisko 900 żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych. Łącznie w listopadzie ’44 aresztowano i wywieziono około 6 tys. polskich żołnierzy.