Wpisy

Cypr szuka winnych

Rząd Cypru szuka winnych niewypłacalności kraju, podczas gdy sam walnie przyczynił się do zapaści finansów publicznych, przejmując na siebie długi

Senatorowie bez poprawek

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej, mimo zgłaszanych wątpliwości co do konstytucyjności zapisów ustawy, zdecydowała się zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek przepisów