Wpisy

KE kolejny raz atakuje Węgry

Komisja Europejska kolejny raz skarży Węgry do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozpoczyna też procedurę o naruszenie praworządności wynikającej z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej. W obu przypadkach chodzi o przepisy ograniczające napływ na Węgry nielegalnych imigrantów.