Wpisy

Rzadkie choroby

Choroby endokrynologiczne to dzisiaj powszechne zjawisko. Jednak wśród nich są też choroby rzadkie, trudno rozpoznawalne, które niosą za sobą poważne konsekwencje. Jedną z nich jest akromegalia.