Wpisy

A. Borowski: Wałęsa każdego dnia popełnia grzech krzywoprzysięstwa

L. Wałęsa mógł być takim Kmicicem, który kiedyś w życiu nagrzeszył, a potem żałował za te grzechy i robił wszystko, żeby zadośćuczynić Ojczyźnie, którą kiedyś skrzywdził. Natomiast Lech Wałęsa […] każdego dnia popełnia ten sam grzech – jest krzywoprzysięzcą i nie tylko nie naprawił błędów z młodości, ale tworzył nowe – powiedział Adam Borowski.

PK: dokumenty w teczce TW „Bolek” autentyczne

„Opinia biegłych z zakresu badania pisma ręcznego, zlecona w ramach postępowania karnego prowadzonego w sprawie podrobienia dokumentów z lat 1970 – 1976, a dotyczących domniemanej współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL wykazała, że dokumenty są autentyczne” – informuje Prokuratura Krajowa.