Chrystus żyje! Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus żyje! Chrystus zmartwychwstał!

Przypominam bracia Ewangelię, którą Wam głosiłem; którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak Wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno.

Przekazałem Wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z pismem. Chrystus ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom, w końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem.

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.

Zmartwychwstanie. Ileż nadziei, optymizmu w tym jednym słowie. Najpierw byli ci, którzy z satysfakcją powiedzieli – skończyło się. Zatoczyli kamień, zapieczętowali, postawili straże – skończyło się. Nie, nie, to dopiero początek, to dopiero się zacznie. Jak to powiedział: „Dnia trzeciego zmartwychwstanę”. Doskonale załatwiona sprawa, zamknięto kamieniem wejście do grobu, zapieczętowali, postawili straże – sprawa doskonale skończona. Ale ta cisza jest niepokojem. Radośnie wzeszło słońce, biegłem do grobu, nie miałem odwagi wejść pierwszy – grób pusty. Zostały poskładane prześcieradła, chusta. On zmartwychwstał! I co teraz panowie? Bez paniki. Powiedzcie, ze uczniowie wykradli ciało Jezusa, a gdyby sprawa dotarła do Piłata, my z nim pomówimy. I tak rozniosła się ta pogłoska i u niektórych trwa, aż do dnia dzisiejszego. Nie chcą uznać prawdy. Tępe umysły. A oni biją w dzwony, śpiewają „Christus wincit”. Umierają za tego, który umarł i zmartwychwstał; chodzą w procesjach, a On do nich przychodzi żywy. Biją dzwony w kościołach, wiatr szarpie chorągwiami, ziemia drży, pękają skały, dmą w trąby orkiestry, leci w świat śpiewane Alleluja, ponad procesją idzie Zmartwychwstały.

Człowieku XXI wieku wierzysz, że On naprawdę zmartwychwstał? Otóż wbrew temu wszystkiemu, co się mówi, nie tylko wierzę, ale wiem, że On naprawdę zmartwychwstał. Mój Pan ukrzyżowany. Ja Go widziałem na własne oczy, ja Go słyszałem na własne uszy. Jadłem z Nim chleb. Widziało Go więcej niż pięciuset braci. Ten Jezus, którego Wy zabiliście własnymi rękami – On żyje! On Tomaszowi kazał włożyć palec w przebite ręce i rękę w Jego przebity bok. Błogosławiona Święta Noc, którą Chrystus rozjaśnił ciemności, abyśmy wchodzili w światłości zmartwychwstania.

Chrystus żyje! Chrystus zmartwychwstał!

Od dwóch tysięcy lat, prawdę tę wyznają wszyscy chrześcijanie. Bez wiary w przyszłe zmartwychwstanie naszych ciał nie ma chrześcijaństwa. Może być jakaś inna religia, ale nie chrześcijaństwo. Przekonanie o tym, że śmierć cielesna nie jest kresem ludzkiego życia, lecz jest początkiem życia nowego – odmienionego i nieskończonego przyjmowane było powszechnie we wszystkich cywilizacjach. Od pradawnych, sięgających dziesiątki tysięcy lat w prehistorię człowieka, w prehistorie czasów. We wieczne pozagrobowe życie ludzkiej duszy wierzyli starożytni Summerowie i Egipcjanie, Babilończycy, Asyryjczycy, Hindusi i inni. Te przekonania potwierdzają także księgi Starego Testamentu, gdzie prawda w życie duszy po śmierci ciała, a także w przyszłe zmartwychwstanie ludzkiego ciała wyrażona jest jednoznacznie i bez żadnych zastrzeżeń. Zmartwychwstanie Chrystusa chrześcijanie traktowali zawsze i traktują dziś jako gwarancje zmartwychwstania każdego człowieka, każdego z nas. Od dwóch tysięcy lat uczeni, zajmujący się Pismem Świętym ściśle oddzielali mit od historii i prawdę od poezji. Metody odróżniania mitu od prawdy historycznej nauczyli się od starożytnych Greków, którzy już na kilka stuleci przed Chrystusem bardzo dokładnie odróżniali historię od baśni, legend, mitów i poezji. Rzeczywisty i historyczne zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem całej naszej chrześcijańskiej wiary. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, istnienie Kościoła Chrystusowego nie miałoby racji bytu. Można by go było potraktować jako czysto-ziemską instytucję. Ważną być może dla kultury, cywilizacji, moralności czy też dobroczynności, ale nie jako założoną przez Syna Bożego instytucje zbawczą, której zasadniczym celem jest nawracanie ludzkich serc, głoszenie ludziom orędzia ewangelicznego i prowadzenie ich do Królestwa Bożego.

Dziś żaden poważny uczony nie głosi tego, co chciano wmawiać w XIX wieku, kiedy to za wszelka cenę próbowano nadać sens ludzkiemu życiu, ale bez religii, bez Boga. Ktoś mi opowiadał jadąc autobusem w Warszawie, iż na jednym z domów, na Placu Konstytucji czy przy Placu Konstytucji napisano sprejem „Bóg umarł – Nietzsche”.  Ponieważ zwykł wracać, tą samą drogą któregoś dnia ktoś dopisał sprejem „Nietzsche umarł – Bóg”.

Boże mój, jak Ci dziękować za dar życia? Ja, mądry, wykształcony człowiek, który w pojedynczych wypadkach uważa, że wszystkie rozumy pozjadał mam do wyboru dwie drogi. Jedna prowadzi do życia i kocha to co jest życiem, druga kończy się smrodem i zerówkami. Nie chce nikogo obrażać, ale jest profesor docent doktor habilitowany, który do studentów mówi: „Wiecie co Państwo, nie sposób poważnie myśleć o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu nie da się naukowo myśleć”-to się Pan doucz, przeczytaj co trzeba. A jeśli nie rozumiesz i nie wiesz to milcz.

Ja wiem, że zmartwychwstanie Chrystusa przekracza możliwości ludzkiego poznania zmysłowego i intelektualnego co bynajmniej nie oznacza, że nie miało miejsca w rzeczywistości.

Aby wyjaśnić tajemnicę pustego grobu po zmartwychwstaniu Chrystusa żydzi, którzy doprowadzili do jego ukrzyżowania wymyślili teorię o spisku uczniów, którzy jakoby wykradli ciało swego mistrza i ogłosili, że zmartwychwstał. Już wtedy odrzucono te dezinformacje, podkreślając, że grobu pilnowali strażnicy, którzy nie pozwoliliby na odrzucenie wielkiego kamienia i wykradnięcie zwłok. A jeżeli zasnęli na warcie jak to wymyślili przekupujący ich żydzi. Skąd wiedzieli, co się stało w czasie ich snu?

Jesteśmy wolnymi istotami. Bóg, który nas takimi stworzył nie łamie naszej woli, nie przymusza nas do wiary, możemy ją przyjąć bądź odrzucić. Opowiedzieć się za Chrystusem bądź przeciw niemu, opowiedzieć się za wiecznym życiem, bądź za wieczną śmiercią. To w naszych rękach jest los naszej duszy, jej zbawienie bądź odrzucenie. Bez wiary w Chrystusa zmartwychwstałego nie ma naszego zmartwychwstania do wiecznego życia, bo tylko Chrystus Syn Boży, nasz jedyny Zbawiciel przezwyciężył śmierć, bez Boga nikt nie zapewni sobie nieśmiertelności.

Świętujcie spokojnie i świętujcie w radości, kłopot niech mają bezbożni, co oni teraz zrobią?  Oni zabili Chrystusa własnymi rękami a on żyje i co teraz? Boisz się, że gdy przyjdzie Zmartwychwstały wypomni Ci grzechy z których się być może podczas rekolekcji wyspowiadałeś. Przyjdzie do Ciebie, On grzechów naszych nie pamięta, nigdy Ci ich nie wypomni, On Cię tylko na osobności zapyta: „Czy Ty mnie Kochasz więcej niźli tamci?” lecz proszę Cię nie mów za szybko jeszcze musisz mieć wiele pokory a wówczas powiedz „Panie nie pytaj, przecież Ty wszystko wiesz Ty wiesz, że Cię Kocham” .

Chrystus naprawdę Zmartwychwstał !

„Życie jest szansą, chwyć ją. Życie jest pięknem, podziwiaj je. Życie jest błogosławieństwem, kosztuj go. Życie jest marzeniem, urzeczywistnij je. Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim. Życie jest obowiązkiem, spełnij go. Życie jest grą, zagraj w nią. Życie jest cenne, zatroszcz się o nie. Życie jest bogactwem, zachowaj je. Życie jest miłością, ciesz się ją. Życie jest tajemnicą, odkryj ją. Życie jest obietnicą, spełnij ją. Życie jest smutkiem, pokonaj go. Życie jest hymnem, wyśpiewaj go. Życie jest walką, podejmij ją. Życie jest przygodą, idź za nią. Życie jest szczęściem, pomóż mu. Życie jest życiem, broń go” – To słowa pokorniutkie bł. Matki Teresy z Kalkuty niech one będą życzeniami dla całej Rodziny Radia Maryja.

Przyjdą nowe czasy mówił wielki Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. Dla wielu z nas księży, niezapomniany wzór. Przyjdą nowe czasy Bóg je da w swoim czasie.

ks. Krzysztof Borucki, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie diecezja łowicka        

drukuj