XXIV Rocznica Powstania Radia Maryja: List od min. Piotra Glińskiego

 


Pobierz

Pobierz

List Piotra Glińskiego, wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji jubileuszu 24. rocznicy powstania Radia Maryja.

Czcigodny Ojcze Dyrektorze!

Pragnę wraz z całym kierownictwem mojego resortu złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 24. rocznicy powstania Radia Maryja, które zapoczątkowało późniejsze liczne i cenne inicjatywy medialne i edukacyjne.

U progu lat 90. udało się Ojcu skupić rzeszę ludzi, którzy nie tylko nie skorzystali na procesie transformacji, ale czuli się wręcz wykluczeni i odrzuceni. W Radiu Maryja odnaleźli miejsce, gdzie byli traktowani podmiotowo oraz zyskali forum wyrażania swoich poglądów i artykułowania potrzeb.

Stało się to kluczem do sukcesu przedsięwzięć, które Ojciec Dyrektor podjął 24 lata temu i później z sukcesem rozwijał. Radio Maryja od początku było znakiem sprzeciwu wobec wszechobecnej laickiej politycznej poprawności. Przecierało szlaki w bardzo niesprzyjających warunkach, znosząc dyskredytujące oceny i próby marginalizacji. Tym większa zasługa dla twórcy tej rozgłośni, która nie tylko przetrwała wszystkie przeciwności, ale rozwinęła się, stanowiąc dziś znaczące medium słuchane w Polsce i na świecie.

Wielką zasługą Ojca Dyrektora jest obrona polskiej racji stanu, troska o polski majątek narodowy i krzewienie postaw patriotycznych. Z tym przesłaniem Radio Maryja dociera nie tylko do słuchaczy w kraju, ale także do środowisk polonijnych. Znakiem firmowym stworzonych i kierowanych przez Ojca mediów jest szacunek dla rozmówców i słuchaczy.

Fenomenem jest także stworzenie wokół toruńskiej rozgłośni środowiska, które podejmuje liczne własne inicjatywy, odbudowując tak bardzo potrzebne dziś społeczeństwo obywatelskie i przyciągając ludzi młodych.

Dziękując za dotychczasowe lata pracy, życzę wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego dla Ojca Dyrektora i pracowników Radia Maryja. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, pokoju serca i wszelkich łask na czas Adwentu i Wigilijny Wieczór. Życzę radosnego świętowania oraz wszelkiej pomyślności w nowym, 2016 roku.

Z wyrazami szacunku, szczęść Boże!

Piotr Gliński

drukuj