XV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę: Słowo na zakończenie Mszy św.


Pobierz Pobierz

Kochani,

Wy jesteście już bardzo zmęczeni. Przecież ta Liturgia trwa już ponad trzy godziny. Słuchajcie, co to się porobiło. Tak wielbimy Pana Boga, a my jeszcze od rana, a my jeszcze od wczoraj, bo Pan Premier to jest dopiero dzisiaj. Ale dobrze, że jest i wicepremierzy są. Dziękujemy, że są. Jeżeli Księża Biskupi pozwolą, Ksiądz Biskup przewodniczący naszej Eucharystii wymienił wszystkich Ministrów, bo nie byli wymieniani, a są bardzo porządni. Pan Minister Jan Szyszko od środowiska naturalnego; Pan Wiceminister zdrowia Bronisław Piecha; pozdrawiamy również Ministra, który wiecie, że choruje, poważnie chory, jest świadomy tego; Pan Wiceminister transportu Bogusław Kowalski; Pan Minister Antoni Macierewicz, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; Pani Minister Ewa Sowińska, Rzecznik Praw Dziecka; Pani Wiceminister Halina Olendzka, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej; Pan Minister Jan Dziedziczak; Prezes Agencji Rozwoju Rolnictwa Pan Paweł Brzezicki. Jest wielu Posłów, Parlamentarzystów z różnych ugrupowań i dobrze, że różne są razem. Trochę się różnić można, ale to musi być jeden piękny bukiet dla Polski. Jest Pan Sekretarz Generalny PiS Joachim Brodziński, zresztą marynarz dzielny. Marynarz, ale z Nowego Sącza, także to jest góral, pływał na morzach, a teraz proszę bardzo. Tak zdrowa rasa. Pan Prezes Stoczni Gdańskiej ze stoczniowcami Andrzej Jaworski. Jeżeli kogoś pominąłem, to proszę wybaczyć, jest bardzo wielu Parlamentarzystów, Posłów, Senatorów, również parlamentarzystów z Unii Europejskiej. Dobrze, że tam też są, i dobrze, że są.

Uwielbia dusza moja Pana i wielkie rzeczy czyni nam Wszechmocny przez swoją Matkę. Powiedziałem już kiedyś, patrząc na obraz jasnogórski Matki naszej i Królowej danej ku obronie naszego Narodu. Patrzymy na Nią, zachwycamy się Nią, patrzymy Jej w oczy i zachwycamy się twarzą pełną majestatu, poranioną jak polska ziemia, poranioną jak wielu z nas. Zachwycamy się Tobą, Matko Najświętsza, kochamy Cię, a Ty nam pokazujesz swojego Syna i mówisz swymi oczyma pełnymi miłości: „Zachwycacie się mną, kochacie mnie. Ukochajcie mojego Syna, daję Go Wam, przyjmijcie mojego Syna, Lumen Gentium – Światło Narodów”. Światło Zbawiciela każdego z nas. Przyjmijcie Go w swoje życie. Bóg jest dzisiaj uwielbiony w każdym z nas i przez nas, w Waszym trudzie, również Waszego pielgrzymowania dzisiaj, tutaj, na Jasną Górę, wczoraj i dzisiejszej nocy. W Waszej miłości, w zorganizowaniu tej pielgrzymki, zatroskaniu o Kościół, o Ojczyznę, o wszystkich, o ewangelizację w nas, w naszych rodzinach, Ojczyźnie i świecie. Bóg Wam zapłać za to. Bóg i Maryja wynagrodzą Wam już teraz te wysiłki. Bóg zapłać Pasterzom Kościoła, na czele z Benedyktem XVI i Pasterzom tu obecnym fizycznie i tym, którzy nie przybyli – obecnym duchowo, bo chcieli tu przybyć. Bóg zapłać wspaniałym Duszpasterzom tu obecnym i wspierającym Was, wszystkich apostołów. Bóg zapłać wszystkim Księżom, Siostrom Zakonnym, Braciom Zakonnym. Jan Paweł II wielokrotnie mówił do Rodziny Radia Maryja, oficjalnie sześć razy. Mieliśmy spotkanie z Janem Pawłem II. Słowa te są jeszcze mocniejsze, gdy błogosławi nam z Domu Ojca, powiedział: „Z uznaniem należy podkreślić bezinteresowną współpracę wielu osób świeckich i duchownych, zaangażowanych na terenie całej Polski, zwłaszcza te tak zwane Biura Radia Maryja, które organizowały ostatnią pielgrzymkę i to spotkanie”. Mówił na spotkaniu w Rzymie. I właśnie te biura, te koła – świeccy apostołowie. I mówił Ojciec Święty: „Moi drodzy, zadaniem Radia Maryja jest ewangelizacja, to znaczy rozprzestrzenianie Bożego orędzia zbawienia, głoszenie Dobrej Nowiny i dzielenie się nią z każdym człowiekiem dobrej woli. Świeccy katolicy muszą czuć się uczestnikami aktywnymi tego dzieła, będąc wezwani do głoszenia Ewangelii i życia według niej, służbie wartości oraz potrzeb osób i społeczeństw”. Niejednokrotnie mówił do nas Ojciec Święty oficjalnie. Kilkadziesiąt razy mówił do nas na naszych spotkaniach Ojców z Radia Maryja, Ojca Prowincjała i błogosławił na ewangelizację i pytał się: „Co jeszcze? Kto przeszkadza Radiu Maryja?”. I również błogosławi nam dzisiaj. Dzisiaj błogosławi nam na zaangażowanie w ewangelizację Polski i świata Benedykt XVI. Właśnie dzisiaj „Nasz Dziennik” zamieścił na trzeciej stronie błogosławieństwo dla nas podpisane przez Piotra Naszych Czasów. Nie pierwsze to błogosławieństwo. Niech będzie dla każdego Polaka na polskiej ziemi i na emigracji zadatkiem błogosławieństwa niebios. Tym bardziej bierzmy się do ciężkiej pracy na Pańskiej niwie. Nawet, a może tym bardziej jeśli jest to ugór. Budujmy, aby zachować naszą chrześcijańską, katolicką kulturę. Ona teraz jest zagrożona, tak jak Polska zagrożona, niszczona przez tyle lat. I teraz wreszcie jest nadzieja. Wierzymy, że obecni tutaj z nami, pierwszy raz, nie było innych, nigdy, że dacie radę. Z Wami jest Maryja. Jak Wy będziecie z Nią, to dacie radę, bo Ona zwycięży w Was i przez Was. Ksiądz Biskup powiedział: „W Duchu Świętym wszystko można”. Ona teraz jest zagrożona, w dużym stopniu została zniszczona. Tak można stracić tożsamość katolicką i narodową. Ta kultura, a zarazem tożsamość katolicka i narodowa jest niszczona systematycznie, nie tylko zewnątrz, ale i wewnątrz Polski. Przez antykatolickie i antypolskie poczynania, w tym programy w mediach laickich i w wielu szkołach – Panie Ministrze, Panie Wicepremierze – i w wyższych uczelniach. Jan Paweł II 2 czerwca 1990 roku w UNESCO powiedział: „Jestem synem Narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu, pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród, nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek środków fizycznej potęgi, jak tylko własna kultura, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg”. I dlatego też to, co dzisiaj mówię: O prawach Narodu wyrosłych z podwalin kultury i zmierzających ku przyszłości nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje echem trwałego ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze Narodu. Jest to ta suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. I mówił Jan Paweł II do Rodziny Radia Maryja: „Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, w domu; taka ewangelizacja to znaczy głoszenie Chrystusowego orędzia, zarówno świadectwem życia, jak i słowem; taka ewangelizacja, która nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności”. Mówił do nas: „Powinniśmy być jak miasto na górze. Jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło podobnie przed ludźmi jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu”. Mówił i przyjmijmy to dzisiaj jeszcze bardziej. Jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać. A więc siejmy w sposób zwielokrotniony. I skutecznie popierajmy media katolickie i prawdziwie polskie. W każdym domu, pod każdą strzechą, przez każdego Polaka, w Ojczyźnie i świecie niech będą słuchane i czytane. Mówcie innym i między sobą, co w nich usłyszycie i co w nich przeczytacie. Niech każdy zadba o dzieci i młodzież, oni są przyszłością. I im przybliży te media, każdemu dziecku i młodzieży, studentom – każdemu. Niech Polacy będą mądrzejsi. Niech szybko mądrzeją i nie dają się manipulować, nawzajem na siebie napuszczać. Niech nie rośnie w Polsce nienawiść. Jeden do drugiego i podziały, ale jednoczenie w prawdzie i miłość. Każdy ewangeliczny siewca niech posyła dzieci do dobrych szkół i uczelni. Do mistrzów, do ludzi światłych, ale i świadków prawdy, formatorów, a nie reformatorów, których totalitarny system zostawił wszędzie mnóstwo. I są dobrze zorganizowani, mają w rękach media. Są świetnie do deformowania przygotowani i zorganizowani. Matko Najświętsza, Królowo Polski, uczyń ze wszystkich niszczycieli, z wszystkich Szawłów, świętych Pawłów. To jest możliwe, Ty możesz to uczynić. W głębi serca na pewno i ci niszczyciele mogą Ci powiedzieć: „kocham Cię”. Polska, Kościół, świat potrzebuje świętych Pawłów. Matko Najświętsza, chcemy być Twoi, w tym piętnastym już oblężeniu Twojej Jasnej Góry, w tym oblężeniu Ciebie, oddajemy się Tobie do dyspozycji, ale najpierw dziękujemy wszystkim. Wszystkim, którzy zorganizowali tak pięknie to przybycie. Służbie zdrowia, tym bezinteresownym Siostrom, Braciom ze służby zdrowia. Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Lekarzom, którzy są tutaj wśród Was, którzy służyli teraz cały czas. Służbom Porządkowym, żeby bezpiecznie było. Policji, Straży Miejskiej, Straży Jasnogórskiej. Pocztom Sztandarowym, Zespołom Muzycznym, Zespołowi Lumen z innymi Zespołami połączonymi z Polski, z Kompozytorem i Dyrygentem, wspaniałym Panem Zbigniewem Małkowiczem. Jest z żoną, córką, synem i wszyscy grają i śpiewają. Dziękujemy wspaniałemu Zespołowi i Orkiestrze Wiktorii z Warszawy z Artystami z Teatru Wielkiego i Twórcom tej wspaniałej Orkiestry z Księdzem Prałatem Edwardem Żmijewskim z Warszawy Rembertowa i Panem Pułkownikiem Julianem Kwiatkowskim. Bóg zapłać Kapeli Jasnogórskiej. Wszystkim Ojcom i Braciom Paulinom na czele z Ojcem Generałem Przeorem i wszystkimi innymi. Bóg zapłać Telewizji Trwam i Radiu Maryja, wszystkim dzielnym Współpracownikom. Tym młodym ludziom, których tu widzicie i nie widzicie, i tym, którzy te aparaty tak wysoko wyciągają. Żeby Was było widać w Ameryce, w świecie całym. Są tu delegaci z całego świata. Ale widzą nas i pozdrawiamy Was bardzo gorąco, wszystkich. W Chrystusie wszyscy stanowimy jedno. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim naszym Pasterzom, Ojcu Prowincjałowi Zdzisławowi Klafce, Braciom i Ojcom Redemptorystom, dziękujemy Siostrom Zakonnym, które współpracują z nami i modlą się za nas. Dzielne Siostry Nazaretanki, nie widzicie ich, ale one bardzo są z nami. Dziękujemy tym, którzy w namiotach rozprowadzają książki, żebyście poszli i dali komuś strawę dobrą, na pamiątkę tego spotkania. Tym, którzy złożyli ofiarę na tzw. Różę dla Matki Boskiej, czyli dla Radia Maryja. Radio Maryja to imperium Maryi, tak pięknie ktoś tu napisał. Radio Maryja i TV Trwam to źródło prawdy i mądrości. I jeszcze inne napisy są piękne, na wzburzonym falami kłamstwa morzu dusz ludzkich wyłania się światło nadziei, barka prawdy, ze sterem Maryi, wyspa pokoju, z latarnią Chrystusa. Nie trać nadziei. To Wy wszyscy piszecie to. To gdzieś w sercach czujecie. Dziękujemy z całego serca „Naszemu Dziennikowi” za ofiarowany dziś tysiącu pielgrzymom „Nasz Dziennik”. Wszystkim organizatorom tej uroczystości, Panu, który nagłośnił dzisiaj ten plac, Pan Jan Rduch ze Śląska. A jak się Go zapytaliśmy: „A ile ma to kosztować?”, powiedział: „Nie pytajcie o pieniądze”. Mamy nadzieję, że dalej tak będzie mówił, chociaż nie, sprawiedliwość musi być. Wszystkim z całego serca: „Bóg zapłać”. Każdemu! Niech Bóg będzie uwielbiony w nas i przez nas. Oddajmy się Maryi i bądźmy Jej rycerzami.

MODLITWA:

Maryjo Niepokalana,zawsze Dziewico!
Z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji proszę Cię dzisiaj na nowo: posługuj się mną wedle Twojej woli Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach,o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi.
Amen.

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką. Amen.

drukuj