Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM: Św. Mikołaj z Flüe i średniowieczny laikat


Pobierz Pobierz

Bezpodstawny jest slogan o „ciemnym, prymitywnym średniowieczu”, gdyż najlepsze osiągnięcia myśli ludzkiej, nie tylko w zakresie nauk humanistycznych, mają swoje korzenie w kulturze i duchowości średniowiecza. Należałoby raczej mwić o „świętym średniowieczu”. Na jego kształt ogromny wpływ mieli także ludzie świeccy. Przykładem świętości świeckich tamtych czasw jest Patron Szwajcarii św. Mikołaj z Flüe, przykładny mąż i ojciec dziesięciorga dzieci, a przy tym zaangażowany w sprawy społeczne obywatel.

drukuj