Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Izrael wobec innych narodów i kultów w Pwt 7,1-6

drukuj