Święcenia biskupie ks. abp. Konrada Krajewskiego: Wypowiedź ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego

 

Wypowiedź ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego

Bazylika św. Piotra była napełniona radością, pokojem, a przede wszystkim atmosferą polskości. Rozbrzmiewały piękne polskie pieśni. Po konsekracji odśpiewaliśmy „Te Deum” oraz „Barkę”. Jest to wielka radość dla Kościoła w Polsce, zwłaszcza, że Ojciec Święty na bliskiego swego współpracownika powołał ks. Konrada Krajewskiego, który był ceremoniarzem trzech papieży. Ja byłem sekretarzem dwóch papieży. Jest to dla nas wielka radość, wielkie wyróżnienie, że jednak Polski Kościół po odejściu Ojca Świętego Jana Pawła II  nie zostaje tutaj zapomniany, jest nadal doceniany i dalej reprezentowany przez kapłanów, także i biskupów z Polski.

drukuj