Relacja z posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – 24.05.2012

Wypowiedź pos. Anny Sobeckiej

***

Wypowiedź pos. Jana Szyszko

***

Wywiad z pos. Mieczysławem Golbą

***

Obrady Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – całość

drukuj