Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Demokratycznej Republiki Konga: Uroczystość powitalna w Pałacu Narodu; spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego w ogrodzie Pałacu Narodu

drukuj