Podróż Apostolska Franciszka do Kazachstanu: Spotkanie z biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i pracownikami duszpasterskimi

drukuj