Podróż Apostolska Franciszka do Kazachstanu: Przemówienie Papieża podczas „VII Kongresu przywódców religii światowych i tradycyjnych”

drukuj