Poczet wielkich Polaków: Ppłk Leopold Pamuła

drukuj